IMG-Storeganizer @ Melano

MelanO

Op 40 m² 3.000 direct toegankelijke locaties creëren. Onmogelijk? Toch niet. MelanO implementeerde Storeganizer om de ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken en de loopafstanden tussen de locaties en de pickrobot te minimaliseren. Het resulteerde in 93% ruimte winst.